Ta kontakt med oss i dagtk

Telefon: 73 19 65 00

Kredittopplysning

Sjekk kundenes betalingsevne i forkant og underveis i kundeforholdet. I tillegg til kredittopplysning har vi en rekke tjenester som forbedrer pengeflyten din, øker inntektene og reduserer risikoen.

Med kredittinformasjon gjennom Dehli Inkasso AS kan du få tilgang til den informasjon som er viktig for å danne et bilde av kundens betalingsevne og -vilje.

Du vil få tilgang til grunnleggende kredittinformasjon om alle norske bedrifter og privatpersoner. Informasjonen oppdateres daglig. Du har tilgang på informasjon elektronisk eller over telefon via din saksbehandler. Det er kun bedrifter som kan inngå avtale om kredittopplysning, ikke privatpersoner.

Vi har tilgang på informasjon om alle registrerte foretak i Norge:
Tilgjengelig informasjon om bedrifter: Firmanavn, adresse, organisasjonsnummer, antall ansatte, telefon, telefaks, daglig leder, styreformann og revisor. Komplett regnskapsinformasjon og nøkkeltall for siste tre år.

Revisoranmerkninger for de siste tre regnskapsår. Eierforhold; foretakets eiere og datterselskaper. Betalingserfaring; antall registrerte betalingsanmerkninger med type, beløp og sum oppgjort. Credit Rating og en score som angir foretakets kredittverdighet. Overgang til kredittinformasjon om daglig leder, styreformann, datterselskaper og revisor.

Vi har tilgang på informasjon om personer i Norge:
Tilgjengelig informasjon om personer: Navn, adresse, fødselsdato, kommune og fylke. Ligning, inntekt, skatt, formue, betalingsanmerkninger m.m.